Basisonderwijs

Ouders

Elk kind heeft recht op onderwijs, dus ook jouw kind. Het kan zijn dat jouw kind moeite heeft met concentreren, dyslexie heeft, moeite heeft met zien, praten of horen, of misschien is jouw kind wel hoogbegaafd. Wat er ook is, jouw kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past. Dit noemen we passend onderwijs. Als ouder in de regio Gooi en Vechtstreek heb je wellicht vragen over het basisonderwijs voor jouw kind. Het is belangrijk om als ouder goed geïnformeerd te zijn over het onderwijssysteem en hoe je goed kunt samenwerken met de school om het beste onderwijs voor jouw kind te waarborgen.

Het ouder jeugd steunpunt van Gooi en Vechtstreek kan je helpen bij het beantwoorden van deze vragen en het begrijpen van veel voorkomende begrippen in het onderwijs. 

Enkele vragen waar je mogelijk antwoord op wilt krijgen zijn:

  • Wat is passend onderwijs?
  • Hoe kan ik de leerkracht van mijn kind het beste benaderen bij vragen of zorgen?
  • Wat zijn de rechten en plichten van ouders en kinderen binnen het passend onderwijs?
  • Hoe kan ik een aanvraag indienen voor extra ondersteuning en wie kan mij hierbij helpen?

Ons ouder-en jeugdsteunpunt staat klaar om deze en andere vragen te beantwoorden en je te ondersteunen bij het maken van de beste keuzes voor jouw kind in het basisonderwijs. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

Speciaal (basis) onderwijs

Speciale scholen zijn scholen voor kinderen die speciale onderwijsbehoeften hebben. Er zijn Speciale Basisscholen (SBO) en speciale scholen (SO) in het Gooi. 

In de omgeving van het Gooi hebben we het geluk dat er best wat Speciale Basisscholen zijn (SBO). Op deze scholen krijgen kinderen dezelfde vakken en leerstof als op de ‘gewone’ scholen. Ook zijn over het algemeen dezelfde leervoorwaarden nodig. Een verschil is dat er op de speciale basisscholen bijvoorbeeld sprake is van kleinere klassen (ongeveer 16 leerlingen). De meeste speciale basisscholen in deze omgeving vallen onder Stichting Elan. Dit zijn de Annie-MG Schmidt school in Hilversum, Het Mozaïek in Hilversum, de Indon in Bussum en de Wijngaard in Huizen. Zie ook www.stichtingelan.nl. Daarnaast is in Hilversum ook SBO de Hummeling te vinden. Zie ook www.hummelingschool.nl.

Verschillende scholen & clusters

Speciale scholen (SO) zijn niet allemaal hetzelfde. Er zijn verschillende speciale scholen. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen voor kinderen die slechtziend zijn, spraak taalproblemen hebben, erg moeilijk leren of veel ondersteuning in het gedrag nodig hebben. 

Cluster 1: Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen). In het Gooi is geen cluster 1-school.

Cluster 2: Scholen voor dove leerlingen en slechthorende leerlingen. Maar ook voor leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen. In het Gooi is Auris Taalkring in Hilversum de cluster 2-school.

Cluster 3: Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Maar ook voor zeer moeilijk lerende leerlingen, langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren. De Kleine Prins, Mozarthof en de Klimopschool zijn de cluster-3 scholen in het Gooi.

Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. De Donnerschool en Elan primair zijn de Gooise cluster-4 scholen.

Zie ook:  Wat is SBO, SO en VSO | Leraar in het Gooi

Een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is gebaseerd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school (en ouders). Voor aanmelding en verwijzing van een kind naar een van bovenstaande scholen, is er naast een aanmelding bij de school door ouders, ook een Toelaatbaarheids Verklaring nodig (TLV). Zie ook Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) – SWV Unita

UITLEG PASSEND ONDERWIJS

PDF | 35 P. | 606 KB

Passend onderwijs in het basisonderwijs - Informatie voor ouders

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig op school en soms onderwijs op een andere, speciale school. Dat heet passend onderwijs. De informatie op deze pagina is bedoeld om leerlingen en hun ouders wegwijs te maken in het passend onderwijs.

PDF | 36 P. | 525 KB

Passend onderwijs in het voortgezet onderwijs - Informatie voor ouders

PDF | 32 P. | 715 KB

Tailored education in primary education - Information for parents

PDF | 39 P. | 776 KB

Tailored eduction in secondary education - Information for parents

PDF | 13 P. | 233 KB

Wat is passend onderwijs vo-informatie voor leerlingen

HD MP4 | 164 MB

HD MP4 | 47 MB

Video's in 6 talen

 

Steunpunt GV is een initiatief van
PO

Adres
Noordereinde 54F 1243 JJ 's-Graveland
Tel
06 19 19 69 96
E-mail
info@swvunita.nl
Web
https://www.swvunita.nl/VO

Adres
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Tel
035 526 94 81
E-mail
info@qinas.nl
Web
https://www.qinas.nl/