Basisonderwijs

Ouders

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders en school elkaar steunen, actief samenwerken en elkaar aanspreken op hun taken om de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit kan door in gesprek te blijven met de school, deel te nemen aan ouderavonden en de 10 minuten gesprekken die 3 keer per jaar plaats vinden (begin, midden en einde schooljaar). Daarnaast kun jij als ouder ook zelf een actieve rol spelen in de ondersteuning van jouw kind, bijvoorbeeld door thuis te helpen met huiswerk en door uitleg te vragen als een term of iets anders t.a.v. de leerontwikkeling van je kind niet duidelijk is. Ook is het fijn om een korte lijn met de leerkracht te houden, zeker als er zorgen zijn om je kind. Zie ook https://hgw-noelle-pameijer.nl/ouders-kinderen/ voor meer tips.

 

Steunpunt GV is een initiatief van
PO

Adres
Noordereinde 54F 1243 JJ 's-Graveland
Tel
035 800 10 11
E-mail
info@swvunita.nl
Web
https://www.swvunita.nl/VO

Adres
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Tel
035 526 94 81
E-mail
info@qinas.nl
Web
https://www.qinas.nl/