Voortgezet onderwijs

Ouders

Basisondersteuning is de ondersteuning die alle reguliere scholen moeten bieden aan alle leerlingen. Er zijn geen lijstjes met wat school moet bieden. Wel wordt elke school geacht een goed pedagogisch klimaat, mentoraat, remedial teaching, hulp bij dyslexie of trainingen sociale vaardigheden te bieden. Hoe school dit doet bepaalt school zelf. Sommige scholen kiezen bijvoorbeeld voor extra aandacht bij rekenproblemen. Het belangrijk om bij het uitzoeken van een school goed te kijken naar het schoolondersteuningsplan (SOP) en door te vragen naar wat mogelijk is bij de ondersteuning. De basisondersteuning is ook beschreven in de schoolgids. Het SOP en de basisondersteuning zijn te vinden op de site van school. 

 

Steunpunt GV is een initiatief van
PO

Adres
Noordereinde 54F 1243 JJ 's-Graveland
Tel
06 19 19 69 96
E-mail
info@swvunita.nl
Web
https://www.swvunita.nl/VO

Adres
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Tel
035 526 94 81
E-mail
info@qinas.nl
Web
https://www.qinas.nl/