0-4

 

Het is van belang dat ouders een prettig gevoel hebben bij een gekozen basisschool. Met de volgende stappen krijg je een goed beeld van de school die je overweegt:

Website
Bekijk de websites van scholen in de buurt. Dit geeft vaak een eerste indruk van de school. Tip: bekijk alle basisscholen in jouw gemeente en selecteer ze op bijvoorbeeld volgorde van afstand.

Schoolgids
De schoolgids is meestal via de website te downloaden, maar je kan hem ook bij de school opvragen. In de schoolgids vind je belangrijke informatie zoals de visie van de school en een uitleg over het type onderwijs. Ook praktische zaken, zoals schooltijden, de huisregels en de inzet van ouders staan hier beschreven. Veel schoolgidsen bevatten daarnaast scores van de Cito-toets en gegevens over het uitstroomniveau van leerlingen (vmbo, havo of vwo).

Ervaringen van anderen
Vraag aan vrienden of mensen uit de buurt naar welke school hun kinderen gaan. Wat vinden zij van die basisschool? Verhalen uit de praktijk helpen vaak om een goed beeld te krijgen van de school.

Bezoek de school
De beste manier om een indruk te krijgen van een school is door een kijkje te nemen. Bezoek eens een open dag of maak een afspraak voor een rondleiding. Zo kan je de sfeer proeven en vragen stellen. Je ervaart het gebouw, ziet wat voor leerlingen er op de school zitten en hoe ze met elkaar omgaan op het schoolplein.

 

Tips voor het kiezen

Vind je het lastig om een keuze te maken tussen de verschillende scholen bij jullie in de buurt? De volgende punten kan je meenemen in je overwegingen:

 • Normen en waarden. Bedenk eens welke normen en waarden jullie thuis belangrijk vinden en kijk of je die terugvindt in de visie van de school.
 • Klassengrootte. De maximale grootte van de klassen kan per school verschillen. Vind je een grote of juist kleine klas prettig voor jouw scholiertje?
 • Anti-pestbeleid. Helaas komt pesten best vaak voor. Heeft de school hier een vast protocol voor en hebben ze wellicht een pest preventiebeleid?
 • Schoolregels. Schoolregels maken duidelijk wat er van de kinderen wordt verwacht in de omgang met elkaar. Welke regels worden in de klas en op het schoolplein gehanteerd?
 • Leertempo. Sommige kinderen maken zich de stof snel eigen, anderen hebben wat meer tijd nodig. Hoe wordt omgegaan met trage of juist snelle leerlingen?
 • Extra begeleiding. Het is mogelijk dat je kindje speciale begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld voor dyslexie. Hoe is dat op deze school geregeld?
 • Vakken. Welke vakken worden gegeven? Bedenk welke vakken je, naast de standaard vakken zoals Nederlands en Rekenen, belangrijk vindt.
 • Onderwijsmethode. Ieder kind is anders. Het ene kind is al heel zelfstandig, terwijl het andere kind wat meer behoefte heeft aan sturing. Kijk goed naar het karakter van je kindje en bedenk welke onderwijsmethode je daarbij vindt passen.
 • Buitenschoolse opvang. Als jullie allebei tot vijf uur werken, moet er een oppas voor je kindje zijn. Bekijk van tevoren wat de mogelijkheden voor Buitenschoolse Opvang (BSO) zijn.
 • Route naar school. Wat is de afstand van huis naar school? Is de route naar school veilig? Kan je kindje uiteindelijk zelf naar school fietsen of zal je hem altijd moeten brengen?
 • Ouderparticipatie. Veel scholen vragen ouders om mee te helpen met allerlei activiteiten. Wat wordt er van jou als ouder verwacht?
 • Digitaal onderwijs. Tegenwoordig kan je niet meer om de digitale wereld heen. Heeft de school digitale vaardigheden en mediawijsheid in het lesprogramma opgenomen? Maken ze gebruik van computers en iPads?

 

 

Steunpunt GV is een initiatief van
PO

Adres
Noordereinde 54F 1243 JJ 's-Graveland
Tel
035 800 10 11
E-mail
info@swvunita.nl
Web
https://www.swvunita.nl/VO

Adres
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Tel
035 526 94 81
E-mail
info@qinas.nl
Web
https://www.qinas.nl/