0-4

 

Sommige kinderen hebben door een beperking, probleem in de ontwikkeling, gedragsprobleem of ziekte extra ondersteuning nodig. Wat houdt passend onderwijs in?

Het kan zijn dat er zorgen zijn over je kind. De invoering van de wet Passend Onderwijs en daarmee de zorgplicht vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen ouders en school. Vanaf 3 jaar kan er door de voorschoolse voorziening ondersteuning aangevraagd worden van het Samenwerkingsverband (SWV Unita). Een deskundige kan dan met jullie meedenken welke school het best passend kan zijn.
Een basisschool wil graag weten hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. Zo kan een school aangeven en meedenken of ze de zorg en het onderwijs kunnen bieden bij wat jouw kind nodig heeft. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP, te vinden op de website van de school) staat hoe de school de ondersteuning invult. In dat document staat wat de basisondersteuning van de school inhoudt en staat ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.
Als jouw kind meer hulp nodig heeft dan de basisschool kan bieden, zijn andere onderwijsmogelijkheden soms beter passend. Wanneer het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs nodig zou zijn, is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit wordt gezamenlijk met de huidige (onderwijs)plek, ouders en het samenwerkingsverband aangevraagd.

 

 

Steunpunt GV is een initiatief van
PO

Adres
Noordereinde 54F 1243 JJ 's-Graveland
Tel
06 19 19 69 96
E-mail
info@swvunita.nl
Web
https://www.swvunita.nl/VO

Adres
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Tel
035 526 94 81
E-mail
info@qinas.nl
Web
https://www.qinas.nl/